fr | en | de


  contact

Institution search
(name, country, city)Allard Pierson Museum

©- ©- ©-

Collection
Category : Archaeology
Civilizations : Egypt, Pre Asia, Prehellenic, Greece, Roman time
Description : Les premières acquisitions ont été réalisées en 1879 par A.Pierson. En 1975/6 la collection est augmentée des moulages de sculptures antiques du Museum van Reproductie (créé à La Haye en 1920 et devenu en 1933 la collection de l'Académie des Beaux-Arts de La Haye).

Bij het betreden van het museum wordt de blik van de bezoeker direct gevangen door het monumentale beeld van Mausollos, dat meer dan drie meter groot is. Hij blikt onverstoorbaar vanaf zijn sokkel neer op de argeloze bezoeker, die het beeld wellicht voor een echte antieke sculptuur aanziet. Van deze gipsafgietsels zijn er bijna 300 aanwezig in het museum. Het grootste gedeelte is opgesteld op de zolder van het museum en wordt dus aan het oog van de gewone bezoeker ontrokken. De gipsafgietsels zijn chronologisch geordend. De meeste afgietsels in het bezit van het museum werden vervaardigd in de negentiende eeuw. In de vorige eeuw waren er onderwijsinstellingen die gipsenverzamelingen aanlegden als studiemateriaal. Dit gebeurde onder invloed van de toen heersende gedachte: "Goed voorbeeld doet goed volgen". Ook bij musea werden gipsen verzameld. Deze collecties waren meestal overvol en leken meer op rariteitenkabinetten dan op sculptuurverzamelingen.
Creating year : 1879
Modification year : 1975/6
Mould Number : 0
Cast Number : 250
Bibliography : J. COCK-ESCHER, De verzameling gipsafgietsels van het museum en instituut, Mededelingblad. Vereniging van Vrienden Allard Pierson Museum Amsterdam, nr 31, october 1984, pp.3-7
René van Beek, Pleisterbeelden op zolder, Mededelingenblad Vereniging van Vrienden Allard Pierson Museum 89, 2004, 10-14.
Optional file : UnivAmsterdam.doc
Institution
Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127
NL1012 GC AMSTERDAM
Netherland - Europe
Status : University museum

Website : www.allardpiersonmuseum.nl/collectie-onderzoek/speciale-collecties/speciale-coll
Contact
Prof. Dr. Robert Scheurleer